Projekthjälp och legotillverkning

Ditt behov – vår kompetens!
Henkelstorps Cementgjuteri AB tar sig gärna an era frågor och önskemål kring legotillverkning av betongprodukter. Vi utgår ifrån kvalitetskrav, funktion, leveranskrav och ekonomi – och ger dig både kostnadsförslag och goda råd.

Låt oss bidra med vår kunskap!